Metro Türkiye, “Bir Tabak Yarını Değiştirebilir” Diyerek Sürdürülebilirlikte “Etkisini” Artırıyor

Metro Türkiye, “Bir Tabak Yarını Değiştirebilir” Diyerek Sürdürülebilirlikte “Etkisini” Artırıyor

Metro Türkiye, sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek üzere ilk olarak 2016 yılında yayınladığı rapor çalışmasını üç yıldır Etki Raporu olarak hazırlıyor. Faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki etkilerini analiz ederek aksiyon almak amacıyla Etki Raporu formatını uygulayan Metro Türkiye, 2022 yılına ilişkin çalışmasını tamamladı. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2022 dönemindeki performansını ve gelecek hedeflerini paylaşıyor.

2022 yılında, daha da güçlendirdikleri sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çalıştıklarını kaydeden Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Somut hedefler ve ölçümlerle, etkilerimizi şeffaf bir biçimde raporluyoruz. Metro AG’den aldığımız global güçle elde ettiğimiz sonuçlar ışığında, ülkemiz koşullarına göre yeni bir rota çiziyoruz. 2022 sürdürülebilirlik yolculuğumuzda rotamızı belirlemek için kendimize, bir tabak yarını değiştirebilir mi, diye sorduk. Sürdürülebilirlik hedeflerimize giden yolda hız kesmeden ilerliyor, ‘bir tabak yarını değiştirebilir’ inancı ile güçlendirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda ülkemize değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

Türk mutfak kültürünü ve değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla 33 yıldır tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağıyla yürüten Metro Türkiye, bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı bu konudaki performansını değerlendirmek amacıyla 2016’dan bu yana sürdürülebilirlik raporu yayımlıyor. Metro Türkiye, faaliyetlerinin ekosistem üzerindekini etkisini ölçebilmek amacıyla ise son üç yıldır çalışmayı Etki Raporu formatında hazırlıyor. Şirketin ekosistem üzerindeki tüm  etkilerini raporlamak ve buna göre aksiyon almak üzere oluşturulan Metro Türkiye Etki Raporu, ülkemizde perakende sektöründe bu formata sahip ilk rapor olma özelliğini taşıyor. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan GRI Standartları’nın “temel” seçeneğine uygun şekilde hazırlanan raporda, 2022 yılında, “Bir tabak yarını değiştirebilir” inancı ile güçlendirdiği sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çalışan Metro Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda döneme ait performans, aksiyon, hedef ve gelecek planları paylaşılıyor.

Etki Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “ESG raporlarımızın bizler ve tüm paydaşlar için değerini biliyor, her yıl tüm şeffaflığımızla raporlama yapmak için verilerimizi topluyor ve web sitemiz üzerinden erişime açık olarak paylaşıyoruz. Somut hedefler ve ölçümlerle, etkilerimizi şeffaf bir biçimde raporluyoruz. Metro Türkiye olarak iş yapma alışkanlıklarımıza yeni bir bakış açısı getirmenin önemine inanıyoruz. Değişen durumlara göre kaynaklarımızı yeniden planlıyor, en çok fayda sağlayabileceğimiz alanlara odaklanıyoruz. Hazırladığımız etki raporları ile paydaşlarımız nezdinde kurumsal kaynaklarımızı nasıl kullandığımıza yönelik bir çerçeve sunuyoruz. 2022 sürdürülebilirlik yolculuğumuzda rotamızı belirlemek için kendimize, bir tabak yarını değiştirebilir mi, diye sorduk. Sürdürülebilirlik hedeflerimize giden yolda hız kesmeden ilerliyor, ‘bir tabak yarını değiştirebilir’ inancı ile güçlendirdiğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda ülkemize değer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Değişimlere hazırlıklı olan ve bunların getirdiği risk ve fırsatları doğru yönetebilen bir şirket olarak, 2022 yılını sürdürülebilirlik alanında önemli bir yeniden yapılanma yılı olarak tamamladıklarını vurgulayan Türüng, “Müşteri ve iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz geniş değer zincirinin tüm aşamalarında sorumluluk üstlendik. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, 2022 yılı Etki Raporumuzda müşterilerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak, onların da sürdürülebilir seçimler yapmasını kolaylaştırmak için yürüttüğümüz çalışmaları ‘Bir tabak yarını değiştirebilir mi?’ sorusuna yanıt arayarak ön plana çıkardık. Raporumuzda temel iş değerlerimizden ‘Sürdürülebilir Satın Alma’ faaliyetlerimizin özetine yer verirken, ‘Operasyonlarımızda Sürdürülebilirlik’ bölümünde ise, çalışanlarımıza ve gezegenimize karşı üstlendiğimiz sorumluluklarımızı anlattık. Performans göstergeleri ve örnek uygulamalarımızı ortaya koyduk” dedi.

Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu hazırlandı

Gıda atıklarıyla mücadelesine yeme içme sektörü müşterilerini de dâhil eden Metro Türkiye, 2022 yılında Sürdürülebilir Restoran çalışmalarını hayata geçirerek restoran işletmelerinin sürdürülebilirlik dönüşümlerine destek olmaya devam etti. Yeme içme sektörüne gıda atıkları ile mücadelede yol göstermesi amacıyla 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliği ile yayımlanan “Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu” isimli rehberin ardından 2022 yılında TURYİD, Sürdürülebilirlik Akademisi, akademisyenler ve şeflerden oluşan bir komite kurarak “Sürdürülebilir Restoran Kılavuzu”nu hazırladı. Yeme içme sektörü müşterilerine sürdürülebilirlik dönüşümleri sürecinde faydalı olabilecek içerikleri sektörün ilk sürdürülebilirlik dijital platformu üzerinden sunmaya devam eden Metro Türkiye, 100’den fazla müşterisine atıkla mücadele eğitimi de verdi.

İsrafı %50’ye kadar azaltan Akıllı Tartı ölçümleri

Profesyonel mutfaklarda oluşan gıda atığını kaynağında azaltmak amacıyla Metro Türkiye, Fazla iş birliği ile Hapimag, Divan ve  Akkomarkaile dijital akıllı tartı ve atık ölçüm çalışmaları gerçekleştirdi. Sunduğu veriler ışığında menü üzerinde optimizasyonlar yapmayı ve konukları da atık konusunda bilinçlendirerek gıda israfına yönelik mücadeleye dahil etmeyi mümkün kılan Akıllı Tartı Sistemi ile israf ve israf kaynaklı karbon salımı %50’ye kadar azaltılabiliyor.

“Tabağında ne var?” diyerek izlenebilirliği artırıyor

Gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında izlenebilirliğin önemine inanan Metro Türkiye, et ve balık ürünlerinde sunduğu dijital izlenebilirlik çalışmalarına 2020 yılında tüm meyve-sebze ürünlerini de dahil ederek tüketicilere “Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen” diyerek başlattığı “Tabağında ne var?”  projesi doğrultusunda 2022 yılında da çalışmalarını sürdürdü. Mağaza et üretimlerinde, tüm meyve sebzelerde, Metro markalı organik ürünlerde, Metro Premium markalı ballarda, tüm karkas, vakum etlerde ve kültür balıklarında %100 izlenebilirlik sunarken, deniz balıkçılığında izlenebilirlik oranını ise %83’e çıkardı.

Kendi operasyonlarında gıda atıklarında %66 azalma

Tüm operasyonlarında sürdürülebilirliği gözeten Metro Türkiye, Birleşmiş Milletlerin gıda kaybı ve israfını 2030 yılına kadar %50 azaltma hedefine 2021 yılı itibarıyla ulaşarak gıda atıklarını 2017 yılına kıyasla yüzde 51 oranında azalttı. Yine aynı yıla kıyasla 2022 itibarıyla ise %66 gibi gurur verici bir orana ulaşıldı. 2022 yılında 1.223 ton gıda kurtarılırken, gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 2.043.837 öğün yemek ulaştırıldı. Son tüketim tarihi yaklaştığı için reyonda satılamayan ya da ambalaj hasarı nedeniyle satıştan kaldırılan 210 ton gıda Fazla aracılığıyla yeniden satışa sunarak atık olmaktan kurtarıldı. Gıda bankalarına 868 ton ürün bağışlanırken, 145 ton ürünün hayvan yemine dönüştürülmesi sağlandı. Bu sayede 26 ton karbon emisyonunun oluşması önlendi. Ayrıca yeniden satış ve hayvan yemi operasyonlarından 2,5 milyon TL üzerinde gelir elde edildi.

www.metro-tr.com