“Ürünlerimizi, Tüketici Eğilimlerini ve Trendleri Takip Ederek Geliştiriyoruz”

“Ürünlerimizi, Tüketici Eğilimlerini ve Trendleri Takip Ederek Geliştiriyoruz”

Horeca Mailing Gazete olarak 2 milyon ton üretim kapasitesiyle, do­ğal ve hijyenik koşullarda tüketiciye ulaşan uluslararası standartlara sahip kaynak suyunu tüketicileriyle buluş­turan Pınar Su ve İçecek Pazarlama Müdürü Pelin Gülbay Özdemir ile firmanın Horeca sektörüne yönelik yenilikçi ürünlerinden ve yakında bir çok işletmede göreceğimiz “Şehir Şi­şeleri” projelerinden bahsettik.

Röportaja geçmeden önce oku­yuculara biraz kendinizden bahse­debilir misiniz?

2004 yılında Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olur olmaz Unilever’de staja başladım. Burada 4 ay staj yaptıktan hemen sonra Kim­berly-Clark Türkiye’de Marka Müdür Yardımcısı olarak işe başladım. Yak­laşık 3 yıl sonra Marka Müdürü, 2 yıl sonra da Kıdemli Marka Müdürü ola­rak atandım. Burada görev aldığım 2005-2011 yılları arasında Huggies Türkiye ve Huggies Little Swimmers lansmanlarında aktif rol oynadım ve Kimberly-Clark Türkiye’nin pazar gelişimine katkıda bulundum. 2011 yılında 3M Türkiye’de Pazarlama Mü­dürü olarak yeni görevime başladım. Burada global ve bölgesel başarılı pro­jelerde yer aldıktan sonra Scotch-Brite tüketici ürünleri grubunda Pazarla­ma Yöneticiliği sorumluluğunu üst­lendim. Son olarak 2018’de Pınar Su ve İçecek bünyesinde başladığım Pazarlama Müdürlüğü görevime ha­len devam ediyorum. Aynı zamanda yayıncı, reklam veren ve ajanslardan oluşan 149 üyenin aynı çatı altında temsil edildiği IAB’de 2019-2020 yılla­rı arasında Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendim.

Türkiye’nin ilk ambalaj­lı suyunu tüketicilerle bu­luşturan Pınar Su ve İçe­cek’i tanıtabilir misiniz?

Pınar Su ve İçecek’in yolculuğu, Yaşar Toplu­luğu’nun bir parçası ola­rak 1984 yılında başladı. Türkiye’nin ilk ambalajlı doğal kaynak suyu mar­kası olarak çıktığımız bu yolculukta ilk cam şişe, ilk cam damacana, pH sevi­yesi yüksek sporculara özel tasarıma sahip ilk sporcu şi­şesi gibi ürünlerimizle ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Güçlü marka imajımız ve tüketici odaklı pazarlama stratejilerimiz ile yıllar içersinde içecek şirketine dö­nüşme vizyonu çerçevesinde ticari unvanımızı da “Pınar Su ve İçecek” olarak değiştirdik.

Bugün 2 milyon ton üretim ka­pasitemizle, doğal ve hijyenik koşul­larda tüketiciye ulaşan uluslararası standartlara sahip kaynak suyunu dünyanın dört bir yanına sunuyoruz.

 

Pınar Su haricinde portföyü­nüzde birbirinden renkli ürünleri­nizin olduğunu görüyoruz. Horeca kanalına yönelik sunduğunuz ürünleriniz nelerdir?

Tüketici eğilimlerini ve trendleri sürekli takip ede­rek ürün porftföyümüzü geliştiriyoruz. Alkolsüz içecek paza­rının %40’ını oluşturan gazlı içecekler; kolalı içeceklerden gazoz çe­şitlerine oldukça geniş ürün skalasına sahip bir kategori. Bu kategoriyi tercih eden tüketicilerin tüm dünyada hızla yükse­len sağlıklı yaşam trendine paralel olarak daha doğal içerikli içeceklere kayma eği­limi olduğunu gördük. Bu ne­denle Madran’ın zirvesinden çı­kan doğal kaynak suyumuzla gerçek meyve suyunu birleştirdik ve Pınar Frii ürün ailesini lanse ettik. Glukoz veya fruktoz şurubu kullanmadan %100 şeker pancarı ile tat verdik. İçe­riğindeki meyvelerden gelen vita­minlerle, günlük vitamin ihtiyacının karşılanmasını da destekleyen Pınar Frii, Türkiye’nin “Vegan” sertifikasına sahip ilk meyveli gazlı içeceği. Şekerli ve şekersiz çeşitlerinden oluşan Pınar Frii kategorisindeki misket limon, mandalina, kırmızı üzüm, kavun ve nar lezzetleriyle farklı damaklara hi­tap ediyor.

Ev dışı tüketim kanalında da sağ­lıklı, vegan içecek alternatifleri artan bir trend. Bu trende uygun olarak, Pınar Frii ve Fonksiyonel ürünleri­mizi, içeriğine uygun olarak menü­lerde konumlandırarak tüketicilerle buluşturuyoruz. Frii ve Fonksiyonel ürünlerimizin faydalarını destekleye­cek kokteyl ve mokteyl çalışmaları ile tüketicilerimize yenilikçi lezzetler de sunuyoruz.

Hem V-label vegan sertifikalı hem de içerdiği vitamin ve mine­rallerle bağışıklığı güçlendiren ürünlerinizden bahseder misiniz?

Pınar Su ve İçecek olarak bağışık­lık sistemini güçlendiren, içerisinde C vitamini, B vitaminleri, çinko, lif gibi vücudun sağlık fonksiyonlarını des­tekleyecek içerikler barındıran, tüke­ticinin beklenti ve ihtiyacına uygun ürünler geliştirdik. ‘Bağışıklık Pına­rım, ‘Rahatlık Pınarım’, ‘Güzellik Pı­narım’ ve ‘Zindelik Pınarım’ olmak üzere dört farklı çeşitte sunduğumuz Fonksiyonel ürünlerimizin tamamı Vegan V-Label sertifikalı.

Yeni Nesil Yaşam Pınarım fonk­siyonel içecek ailesinin yanında Li­monata ürünlerimize de ekstra C vi­tamini ekleyerek, portföyümüzdeki sağlıklı yaşam trendini takip eden ürün sayısını artırdık. Türkiye’nin ilk vegan sertifikalı, doğal kaynak suyu ile ürettiğimiz ve %100 pancar şekeri ile tadlandırdığımız, ev yapımı lez­zetindeki limonatamızın şeker tüke­timinden kaçınanlar için ise şekersiz çeşidi de bulunuyor.

Türkiye’nin farklı coğrafyala­rında, farklı kültürleri temsil eden şehirler Pınar Su şişelerini süslüyor. Raflarda yerini almaya başlayacak olan “Şehir Şişeleri” projenizi anla­tabilir misiniz?

Şehir şişeleri, raflarda henüz ye­rini alan son projemiz. Horeca kana­lında beğeniyle tercih edilen Türki­ye’nin en yumuşak içimli sularından biri olan Madran doğal kaynak suyu­nu cam şişede sunduğumuz ürün­lerimizde bu kez Türkiye’nin farklı coğrafyalarındaki, farklı kültürleri temsil eden şehirler var. Ülkemiz, ge­rek doğal gerekse tarihi güzellikleriy­le dünyanın en göz alıcı ülkelerinden bir tanesi. Her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir hazine yatı­yor. İstanbul’da Kızkulesi, Ankara’daki tarihi Meclis binası, İzmir’de Saat Ku­lesi, tarihi cumbalı evler ve dahası… Türkiye’nin en özel ve ikonik simgele­ri bize de ilham verdi ve cam şişeleri­mize taşıdık.

Kalite standartlarınız ve sahip olduğunuz belgeler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Gıda güvenliği, hijyen ve sağlık standartları, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem kapsamında yaptığımız çalışmaları sertifikalarla belgelendiriyoruz. Pınar Su ve İçecek, Uluslararası Sağlık ve Gıda Güvenliği Uygunluk Belgesi’ni (NSF) almaya hak kazanan ilk Türk içecek markası. Pandemi döneminde de tüketicilerimize güvenli ürünleri ulaştırmayı önceliğimize aldık ve Sakarya Gökçeağaç Tesisi, Aydın Madran Tesisi ve Bursa Uludağ Tesislerimiz için COVID-19 güvenli üretim belgesi aldık. Clean Room teknolojimiz, tüm tesislerimizde aldığımız Sıfır Atık Belgemiz ve Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikamız ise kaliteli üretim anlayışımızın önemli birer göstergesi. Tüm bunların yanı sıra, çevreyi koruma, çevre kirliliğini önleme, doğal kaynak kullanımlarını kontrol altına alma ve atıkları bertaraf etme konularındaki çalışmalarını aktif olarak sürdüren Pınar Su ve İçecek; yüksek teknolojiyi kullanarak ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda ambalajlarında ağırlık azaltarak ve bunu etiketlerinde beyan eden ilk Türk İçecek Şirketi olma başarısını gösterdikten sonra Türkiye’de “Karbon Nötr Sertifikalı” ürün üreten ilk içecek firması da oldu.

www.pinarsu.com.tr